ඥානක්කා

  • Home
  • අනුරාධපුරයේ ඥානක්කාගේ නිවස වටලති

අනුරාධපුරයේ ඥානක්කාගේ නිවස වටලති

අනුරාධපුර ඉසුරුපුර ප්‍රදේශයේ පිහිටි ඥානක්කා නැමති කාන්තාවගේ නිවසට ඊයේ (04) රාත්‍රියේ විරෝධතා කරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් කඩා වැදී දැඩි විරෝධයක් පෑමත් සමග ප්‍රදේශයේ දැඩි උණුසුම් තත්වයක් ඇති වී තිබුණා. විරෝධතාකරුවන් එකවරම…