තණමල්විල

  • Home
  • තණමල්විල හෙල්ලුනේ කොහොමද? භූ විද්‍යාවෙන් පරීක්ෂණ

තණමල්විල හෙල්ලුනේ කොහොමද? භූ විද්‍යාවෙන් පරීක්ෂණ

මොණරාගල තණමල්විල ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව ඊයේ රාත්‍රියේ ඇති වූ සුළු භූ කම්පන තත්ත්වය පිළිබදව පරීක්ෂණ සිදු කෙරෙන බව භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශය පවසනවා. ඊයේ රාත්‍රී 9.20ට පමණ මෙම භූ කම්පනය සිදු…