තරුණ සේවා සභා සභාපති

  • Home
  • වේල්ල වීදීයෙන් මළ සිරුර හමුවූ තරුණිය ගැන හිටපු තරුණ සේවා සභා සභාපතිගේ සටහනක්

වේල්ල වීදීයෙන් මළ සිරුර හමුවූ තරුණිය ගැන හිටපු තරුණ සේවා සභා සභාපතිගේ සටහනක්

කොළඹ වේල්ල විදියේ දී ගමන් මල්ලක දමා තිබු හිස සුන් කාන්තාවක ගේ මළ සිරුරේ අනන්‍යතාවය පොලිසිය විසින් සොයා ගෙන තිබෙනවා. මෙසේ මරණයට පත්ව තිබුණේ යෞවන සමාජ ක්‍රියාකාරිණියක් වූ තරුණියක්. එම…