බොදු බල සේනා හා තවුහිද් සංවිධාන තහනම් කිරීමට පාස්කු කොමිසමෙන් නිර්දේශ

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට අදාළව විමර්ශනය කළ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව විසින් බෞද්ධ සහ වෙනත් ආගමික සංවිධාන…