ත්‍රිකුණාමල – හබරණ

  • Home
  • වන අලියාට හිංසා කළ ටික් ටොක් රියදුරාට ලක්ෂ 2ක දඩයක්

වන අලියාට හිංසා කළ ටික් ටොක් රියදුරාට ලක්ෂ 2ක දඩයක්

ත්‍රිකුණාමල – හබරණ ප්‍රධාන මාර්ගයේ සැරිසරමින් සිටි වන අලියකු පසු පස කැබ් රථයකින් ලුහු බඳිමින් එම වන අලියාට හිංසා කිරීමට යම් උපක්‍රමයක් භාවිතා කිරීමේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් සැකපිට අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණය…