ත්‍රීරෝද රථ

  • Home
  • ත්‍රිරෝද රථ හා යතුරු පැදිවලට ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් නවතයි

ත්‍රිරෝද රථ හා යතුරු පැදිවලට ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් නවතයි

ත්‍රීරෝද රථ සහ යතුරුපැදි සඳහා ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් නිකුත් නොකරන බව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කර තිබේ. සංස්ථාව මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ ඇතැම් ත්‍රීරෝද…