තුර්කි

  • Home
  • තුර්කි ගුවන් යානයක් කටුනායක ගුවන්තොටුපොළේදී අනතුරක

තුර්කි ගුවන් යානයක් කටුනායක ගුවන්තොටුපොළේදී අනතුරක

තුර්කි ගුවන් සේවයට අයත් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගුවන් යානයක් කටුනායක ගුවන් තොටුපළේ දී අනතුරට ලක්ව ති‌බේ. ඒ, තුර්කිය බලා පියාසර කිරීමට නියමිතව තිබියදීයි. අනතුරුට ලක්ව ඇත්තේ, ඒ.- 330 – 300 එයාර්…