තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය

  • Home
  • ඉන්දියාවේ සිට මන්නාරමට පාලමක් ? – ජවිපෙන් චෝදනා

ඉන්දියාවේ සිට මන්නාරමට පාලමක් ? – ජවිපෙන් චෝදනා

ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය පවරා ගැනීමෙන් පසු රටේ ස්වෛරීභාවය සහ ආරක්ෂාව අනතුරේ හෙළමින් ධනුෂ්කොඩි සිට ත්‍රිකුණාමලයට කෙටි මාර්ගයක් ඉදිකිරීමට ඉන්දියාව සැලසුම් කර ඇති බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ (ජවිපෙ) පවසනවා. ජනතා…

චීන වරාය තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය නැවත වරක් ඉන්දියාවට බදු දීමේ සූදානමක්

චීන වරාය තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය නැවත වරක් ඉන්දියාවට බදු දීමේ සූදානමක් පවතින බව වාණිජ කර්මාන්ත හා සේවා ප්‍රගතිශීලී සේවක සංගමයේ සභාපති බන්දුල සමන්කුමාර මහතා පවසනවා. කොළඹ මාධ්‍ය හමුවකදීයි ඒ මහතා…