තෙල් පිරිපහදුව

  • Home
  • බොරතෙල් නෑ / හෙට(20) සපුගස්කන්ද වැසෙයි

බොරතෙල් නෑ / හෙට(20) සපුගස්කන්ද වැසෙයි

සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව හෙට (20) රාත්‍රියේ සිට යළි වසා දැමීමට තීරණය කර ඇතැයි ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසයි. එහි ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් ක‌ළේ, පිරිපහදු කටයුතු සඳහා ප්‍රමාණවත් බොරතෙල් නොමැතිවීම හේතුවෙන්…