දඹුල්ල වයිකින්

  • Home
  • කෝටි 100ක වංචාවකට දඹුල්ල වයිකින් කණ්ඩායමේ හිමිකරු පොලිස් අත්අඩංගුවට

කෝටි 100ක වංචාවකට දඹුල්ල වයිකින් කණ්ඩායමේ හිමිකරු පොලිස් අත්අඩංගුවට

ලන්කන් ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ දඹුල්ල වයිකින් කණ්ඩායමේ හිමිකරු වන සචින් ජෝශි ඉන්දීය පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ මුදල් විශුද්ධිකරණ චෝදනා මතයි. සිය සමාගමක් හරහා රුපියල් කෝටි 100ක මුදලක් විශුද්ධිකරණය…