දියේ ගිලීම්

  • Home
  • දියේ ගිලීම් අතරින් ලංකාව ලෝකයේ 23 වන ස්ථානයට

දියේ ගිලීම් අතරින් ලංකාව ලෝකයේ 23 වන ස්ථානයට

ලෝකයේ දියේ ගිලී මියයන පිරිස අතරින් ශ්‍රී ලංකාව ලොව 23 වන ස්ථානයේ පසුවන බව ශ්‍රී ලංකා ජීවිතාරක්ෂක සංගමයේ උප සභාපති ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති එච්. චූලසිරි මහතා පැවසීය. ඔහු මේ බව…