දිලිප් කුමාර් දිවි ගමනට සමු දෙයි

සුපිරි බොලිවුඩ් නලු දිලිප් කුමාර් මුම්බායි නගරයේ පිහිටි හින්දුජා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.…