නැන්සි

  • Home
  • නැන්සි පෙලොසිගෙන් විවේචනයක්

නැන්සි පෙලොසිගෙන් විවේචනයක්

අමෙරිකානු සෙනෙට් සභාවේ කතානායිකා නැන්සි පෙලොසි විසින් ටිබෙටයේ පවතින වත්මන් තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් චීනයට දෝෂාරෝපණය කර තිබෙනවා. 62 වන ටිබෙට් නැගිටීමේ දිනය වෙනුවෙන් පැවැති වැඩසටහනක් අමතමින් ඇය පැවසුවේ චීනය විසින් ටිබෙටයට…