නිවුන්

  • Home
  • ලෝකයේ නිවුන් දරු උපත් වාර්තාගත මට්ටමකින් ඉහළට

ලෝකයේ නිවුන් දරු උපත් වාර්තාගත මට්ටමකින් ඉහළට

ලොව පුරා නිවුන් දරු උපත් සිදුවීම් වාර්තාගත මට්ටමින් වර්ධනයවී ඇති බව ඒ පිළිබඳව කළ අධ්‍යයනයනික් හෙළිව ඇතැයි බ්‍රිතාන්‍යයේ ගාඩියන් වෙබ් අඩවිය පවසනවා. එම වාර්තාව පෙන්වා දෙන්නේ සිට නිවුන් දරු උපත්…