නීතිපති

  • Home
  • ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ සියලු දෙනා හඳුනා ගැනීමට වහා ම විමර්ශනයක් කරන්න/ නීතිපති

ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ සියලු දෙනා හඳුනා ගැනීමට වහා ම විමර්ශනයක් කරන්න/ නීතිපති

ජනතාවගේ ව්‍යවස්ථානුකූල අයිතීන් උල්ලංඝනය කරමින් සාමාකාමී විරෝධතාවට නීතිවිරෝධි අයුරින් කඩා වැදීමේ සිද්ධියට නායකත්වය දුන් හා සම්බන්ධ වූ සියලු දෙනාට එරෙහිව අපරාධ චෝදනා ගොනු කිරීම සඳහා වහාම පූර්ණ විමර්ශනයක් සිදුකරන ලෙස…

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයේ විමර්ශන අසම්පූර්ණයි – නීතිපති පොලිස්පතිට දන්වයි

අප්‍රේල් 21 (පාස්කු ඉරිදා ) ප්‍රහාරය⁣ට අදාළව සිදුකර ඇති විමර්ශන සහ ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණු අසම්පූර්ණ බව නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා මහතා පොලිස්පතිවරයාට දැනුම්දී තිබෙනවා. රජයේ අධිනීතිඥ නිෂාරා ජයරත්න මෙනවිය…