නීතීඥ සංගමය

  • Home
  • අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ගෙන්වීමේ ඉන්ධන ආධාරයෙන් වානේ ගෙන්නුවේ කවුද ? නීතීඥ සංගමය විමසයි

අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ගෙන්වීමේ ඉන්ධන ආධාරයෙන් වානේ ගෙන්නුවේ කවුද ? නීතීඥ සංගමය විමසයි

අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම සඳහා සපයා තිබූ ඉන්දීය ණය පහසුකම යටතේ වානේ ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම පිළිබඳව රජය වහා කරුණු පැහැදිලි කළ යුතු බව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය අද (05) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය…

ඇප මත මුදාහරින්නන් බලහත්කාරයෙන් නිරෝධායනයට යොමුකිරීම වරදක් /ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය

සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ගයක් වන “නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය” දඬුවමක් හෝ රැඳවුම් මාර්ගයක් ලෙස භාවිත නොකළ යුතු බව ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය පවසනවා. විරුද්ධ වීමේ නිදහසට අහිතකර ලෙස බලපාන අන්දමින් සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ භාවිත කිරීමට…