නීලිකා මලවිගේ

  • Home
  • රුධිර බිඳුවකින් කොවිඩ් පරික්ෂා කළ හැකි නව ක්‍රමයක්

රුධිර බිඳුවකින් කොවිඩ් පරික්ෂා කළ හැකි නව ක්‍රමයක්

කොවිඩ් 19 වෛරස ආසාදිතයන් හඳුනාගත හැකි පහසු රුධිර පරීක්ෂණ ක්‍රමවේදයක් මෙරට මහාචාර්ය නීලිකා මලවිගේ මහත්මිය ද ඇතුළත් ඔක්ස්ෆර්ඩ් සරසවි විශේෂඥ කණ්ඩායමක් විසින් සොයාගෙන තිබේ. කොවිඩ් වෛරස් ප්‍රතිදේහ පරීක්ෂා කෙරෙන මෙම…