රුසියාව යුක්රේනය ආක්‍රමණය කළොත් ,නේටෝ මැදිහත් නොවන බව දන්වයි

රුසියාව, යුක්රේනය වෙත පහර දුනහොත් ඒ සඳහා හමුදා මැදිහත්වීමක් සිදු නොකරන බව බ්‍රිතාන්‍ය දැනුම් දී තිබෙනවා.…

නේටෝ හමුදා ගිය පසු සම්පූර්ණ වගකීම ඇෆ්ගනිස්ථානයට

නේටෝ හමුදා ඇෆ්ගනිස්ථානයෙන් ඉවත් කර ගැනීමෙන් අනතුරුව එරට ජනතාවගේ ආරක්ෂාව පිළිබදව ඇෆ්ගනිස්ථාන රජය කටයුතු කළ යුතු…