නොරෝච්චෝලේ බලාගාරය

  • Home
  • නොරොච්චෝලේ බලාගාරයට ගල් අඟුරු තොග හිමිවෙයි

නොරොච්චෝලේ බලාගාරයට ගල් අඟුරු තොග හිමිවෙයි

නොරෝච්චෝලේ බලාගාරයට අවශ්‍ය ගල්අඟුරු මේ වන විට මෙරටට රැගෙන විත් ඇතැයි, විදුලි බල මණ්ඩලය පවසනවා.. එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඇන්ඩෲ නවමුනි මහතා සඳහන් කළේ, ගල්අඟුරු මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 02 ක් මෙරටට…