පහන්තුඩාව

  • Home
  • පහන්තුඩා අසභ්‍ය විඩියෝවේ යුවළට දඩ සහ සිර දඬුවම්

පහන්තුඩා අසභ්‍ය විඩියෝවේ යුවළට දඩ සහ සිර දඬුවම්

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බලංගොඩ බෙලිහුල්ඔය ප්‍රදේශයේ පිහිටි පහන්තුඩාව දියඇල්ල පසුබිම් කරගනිමින් අසභ්‍ය වීඩියෝ පටයක් නිර්මාණය කර සමාජ ගත කළ බවට වරද පිළිගත් යුවළට රුපියල් 10,800ක දඩයක් සහ මාස තුනක සිරදඩුවමක් නියම…