පාන් ගෙඩිය

  • Home
  • 140ට පාන් කන අවසන් දිනය අද / හෙට සිට 170 යි !

140ට පාන් කන අවසන් දිනය අද / හෙට සිට 170 යි !

අද(19) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ග්‍රෑම් 450ක පාන් ගෙඩියක මිල රුපියල් 30කින් ඉහළ දමන බව බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි. ඒ අනුව ,ග්‍රෑම් 450ක පාන් ගෙඩියක නව මිල රුපියල් 170 දක්වා ඉහළ…