පාරු අනතුර

  • Home
  • කින්නියා අනතුරේ ,පාලම් පාරුවේ හිමිකරු සහ ක්‍රියාකරුවන් අත්අඩංගුවට

කින්නියා අනතුරේ ,පාලම් පාරුවේ හිමිකරු සහ ක්‍රියාකරුවන් අත්අඩංගුවට

කින්නියා පාරු අනතුර සම්බන්ධයෙන් පෞද්ගලික පාලම් පාරුවේ හිමිකරු සහ ක්‍රියාකරුවන් දෙදෙනා අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පවසයි. කැඩුණු පාලමක් ඉදිකිරීම ප්‍රමාදවීම නිසා භාවිත කළ පාලම් පාරුවක් පෙරළීයාමෙන් පාසල් දරුවන්…