පාසල්

පාසල්වල චාරිකා අවලංගු කිරීමට උපදෙස්

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් සියලු පාසැල්වල අධ්‍යාපන චාරිකා අවලංගු කරන්නැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්ට දැනුම්දී…

පාසල් සිසුන්ගේ බාහිර ක්‍රියාකාරකම් සීමා කිරීමට උපදෙස්

පන්ති කාමරයෙන් එපිට සිදු කරන බාහිර ක්‍රියාකාරකම් සීමා කරන්නැයි පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දැනුම්දී තිබෙනවා….

පාසල් ආරක්ෂාවට දෙමාපියන් පැමිණීම අනවශ්‍යයි / අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලිසිය සහ සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය යොදවා ඇති බැවින්…

යුධ හමුදාවෙන් දරුවන්ට / වැඩිහිටියන්ට උපදෙසක්

රටේ පවතින වත්මන් වාතාවරණය හේතුවෙන් පාසැල් දරුවන්ගේ හා පොදු මහජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අවධානයෙන් සිටිය යුතු…

පාසල්වල ආරක්ෂාවට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්

පාසල්වල ආරක්ෂව සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා අද ප්‍රකාශ…

අන්තවාදය පෝෂණය කරන පුද්ගලික පාසල් ගැන අනතුරු ඇගවීම්

පසුගිය සතියේ දී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි යුරෝපයේ ඉස්ලාමීය රටක දූත පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන නායකයන්ට…