පියුමි හංසමාලි

  • Home
  • ජැක්සන් ඇන්තනී හා පියුමි හංසමාලි මළයාලම් සිනමා පටයක / නොවැම්බර් 16 සිට ලොව පුරා

ජැක්සන් ඇන්තනී හා පියුමි හංසමාලි මළයාලම් සිනමා පටයක / නොවැම්බර් 16 සිට ලොව පුරා

ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී ජැක්සන් ඇන්තනී සහ පියුමි හංසමාලී මලයාලම් සිනමා පටයකට රංගන දායකත්වය ලබා දී තිබෙනවා. ලක්නව් නැමැති එම සිනමා පටය අනිල් කුමාර්ගේ අධ්‍යක්ෂණයක් බවයි වාර්තාවන්නේ. මෙම සිනමාපටයේ රූපගත කිරීම්වලට…