පුද්ගලික බස්

  • Home
  • පුද්ගලික බස් රථ හෙට ධාවනයෙන් ඉවත් වෙයි

පුද්ගලික බස් රථ හෙට ධාවනයෙන් ඉවත් වෙයි

හෙට (06) දිනයේ බස් රථ ධාවනයෙන් ඉවත් වන බව පෞද්ගලික බස්රථ හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා පවසනවා. “අපිට වෙනවා හෙට දිනයේ බස් ධාවනයෙන් ලංකාව පුරා ඉවත්වෙන්න. ඒ වගේම අපි…