පොර කුකුළා

  • Home
  • මිනිසකු ඝාතනය කළ කුකුළෙක් පොලිසිය භාරයට

මිනිසකු ඝාතනය කළ කුකුළෙක් පොලිසිය භාරයට

දකුණු ඉන්දියාවේදී මනුෂ්‍ය ඝාතන චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන් කුකුළකු පොලිසිය භාරයට ගෙන තිබෙනවා. බී බී සී පුවත් සේවය වාර්තා කළේ , පොර කුකුළන් කෙටවීමේ නීති විරෝධී තරගයක් අතරතුර මෙම කුකුළාගේ හිමිකරු මියගොස්…