පොලිස් අධිකාරි

වයඹ පළාතේ සිද්ධි විමර්ෂණයට අතිරේක පොලිස් කණ්ඩායම්

වයඹ පළාතේ හටගත් සිද්ධීන් පිළිබද විමර්ෂණයට විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් යොදවා ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක,පොලිස්…

රාවතාවත්තෙන් ඇල්ලූ හෙරොයින් අගය රුපියල් මිලියන 1800 ක්

මොරටුව  රාවතාවත්ත ප්‍රදේශයේ නිවසකින් අත්අඩංගුවට ගත් හෙරොයින් වල  වටිනාකම රුපියල් මිලියන 1800 අධික බව පොලිස් …