බණ්ඩාරගම

  • Home
  • අටුළුගම අතුරුදන් දැරියගේ සිරුර හමුවෙයි

අටුළුගම අතුරුදන් දැරියගේ සිරුර හමුවෙයි

බණ්ඩාරගම අටුළුගම ප්‍රදේශයේ දී ඊයේ (27) පෙරවරුවේ අතුරුදහන්ව වූ දැරියගේ මළසිරුරු  අටුළුගම ප්‍රදේශයේ වෙල්යායක් ආසන්නයේ තිබී සොයා ගත් බව පොලිසිය කියයි. බණ්ඩාරගම අටුළුගම මහ පල්ලිය ඉදිරිපිට පදිංචිව සිටී අටුළුගම අල්ගස්සාලි…