බන්ධනාගාර රැඳවියන්

  • Home
  • ඇමති ලොහාන්ට එරෙහිව බන්ධනාගාර රැඳවියන් පිරිසකගෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්

ඇමති ලොහාන්ට එරෙහිව බන්ධනාගාර රැඳවියන් පිරිසකගෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා අනූරාධපුර බන්ධනාගාරය තුළට ඇතුළු වී පිස්තෝලයක් රැඳවියකුගේ හිසට තබා තර්ජනය කිරීම නිසා සිය මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ බවට චෝදනාකරමින් එම බන්ධනාගාරයේ රඳවා ඇති රැඳවියන් 08…