බර්නි සැන්ඩර්ස්

  • Home
  • මා විහිළුවකට ගැනීම සතුටක් / බර්නි සැන්ඩර්ස් ස්තුති කරයි

මා විහිළුවකට ගැනීම සතුටක් / බර්නි සැන්ඩර්ස් ස්තුති කරයි

තමන්ගේ ජායාරූපයක් සංස්කරණය කරමින් ලොව පුරා සමාජ මාධ්‍ය පරිශීලකයන් විවිධ නිර්මාණ සිදුකිරීම තමන් සතුටට හා විනෝදයට පත් කළ බව අමෙරිකාවේ ඩිමොක්‍රටික් පක්ෂයේ ප්‍රබලයකු වන බර්නි සැන්ඩර්ස් පවසනවා. අමෙරිකාවේ නව ජනාධිපතිවරයා…