බුස්ටර්

  • Home
  • ගිරිතලේ මරණය බූස්ටර් එන්නත නිසාදැයි සොයා පරීක්ෂණයක්

ගිරිතලේ මරණය බූස්ටර් එන්නත නිසාදැයි සොයා පරීක්ෂණයක්

බුස්ටර් එන්නත් මාත්‍රාවක් ලබා ගත් පුද්ගලයෙකු මියගිය බව කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ ආරම්භ වී තිඛෙනවා. අද සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්දන කාර්යංශය මගින් කැදවා තිබු මාධ්‍ය හමුවකදී මේ සම්බන්ධයෙන් නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ…