බොදු බල සේනා

  • Home
  • බොදු බල සේනාව තහනම් කිරීමේ නිර්දේශය ඉවතට

බොදු බල සේනාව තහනම් කිරීමේ නිර්දේශය ඉවතට

පාස්කු කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව අධ්‍යයනයට පත් කළ අමාත්‍ය අනුකමිටුව ඊයේ (05) භාරදුන් වාර්තාවේ නිර්දේශ 78 ක් සඳහන් කරමින් ඒවා ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ කරුණු පැහැදිලි කර තිබෙනවා. බොදු බල…

බොදු බල සේනා හා තවුහිද් සංවිධාන තහනම් කිරීමට පාස්කු කොමිසමෙන් නිර්දේශ

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට අදාළව විමර්ශනය කළ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව විසින් බෞද්ධ සහ වෙනත් ආගමික සංවිධාන පිළිබඳ සිදුකළ අධ්‍යයනයට අනුව අන්තවාදයට සහාය දැක්වූ සංවිධාන කිහිපයක් තහනම් කිරීමට නිර්දේශ කර ඇතැයි…