මේ බෞද්ධ රටක් / එල්ලුම් ගහ එපා / චමල් රාජපක්ෂ – Video

බෞද්ධ රටක් වන ශ්‍රී ලංකාව තුල මරණ දඩුවම යළි සක්‍රීය නොකළ යුතු බව හිටපු කතානායක පාර්ලිමේන්තු…

ලංකාව සිංහල බෞද්ධ රටක් නොවේද ? – ත්‍රෛනිකායික මහා සංඝරත්නය පිළිතුරු දෙති.

යහපැවැත්ම සහ රටේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා මහා සංඝරත්නය විසින් අවස්ථා ගණනාවකදී අනුශාසනා ලබා දී ඇතත් ඒවා නොසලකා…