භූතානය

  • Home
  • භූතානයටත් කොරෝනා එන්නත ලැබෙයි

භූතානයටත් කොරෝනා එන්නත ලැබෙයි

කොරෝනා වසංගතය මර්දනය සඳහා අවශ්‍ය එන්නතක් මුල්වරට භූතානයට ළගාවී තිබෙනවා. ඒ අනුව ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදනය කළ කෝවිෂීල්ඩ් එන්නතේ මාත්‍රා ලක්ෂ 15ක් තම රටට ළගාවූ බවයි භූතානය පවසන්නේ. ඒ අනුව වසංගතයේ අවදානම්…