මනූෂ නානායක්කාර

  • Home
  • රනිල්ට සහය දීමට හරීන්, මනූෂ සූදානම්

රනිල්ට සහය දීමට හරීන්, මනූෂ සූදානම්

රට සෑම අතින් ම අසීරුවට පත්ව ඇති මෙම අවස්ථාවේ, රටේ ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා ඉදිරිපත් වන ඕනෑ ම නායකයෙකුට සාතීශ්‍යය ගෞරවයෙන් යුතුව තම සහයෝගය ලබා දීමට සූදානම් බව සමගි ජන බලවේගයේ…

මන්ත්‍රී මනූෂට CID යෙන් සිහි කැඳවීමක්

දත්ත මගඩිය සම්බන්ධයෙන් කරන ලද ප්‍රකාශ පදනම්කොට සිදු කරන විමර්ශනයට ප්‍රතිචාර නොදැක්වීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනූෂ නානායක්කාර මහතාට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඩිජිටල් වෝහාරික ස්ථානාධිපතිවරයා සිහිකැඳවීමක් එවා තිබේ. මනූෂ නානායක්කාර මහතාට…