මහානාම හිමි

  • Home
  • ජාතික භික්ෂු පෙරමුණේ මාධ්‍ය ලේකම් කොස්වත්තේ මහානාම හිමි අත්අඩංගුවට

ජාතික භික්ෂු පෙරමුණේ මාධ්‍ය ලේකම් කොස්වත්තේ මහානාම හිමි අත්අඩංගුවට

ජාතික භික්ෂු පෙරමුණේ මාධ්‍ය ලේකම්, පූජ්‍ය කොස්වත්තේ මහානාම හිමියන් අද පස්වරුවේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. කිරුලපන පොලිසිය විසින් උන්වහන්සේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණේ පොලිස් මූලස්ථානය ඉදිරිපිට පැවති විරෝධතාවට අදාළවයි.