මහින්ද දේශප්‍රිය

මහින්ද දේශප්‍රිය සභාපති ධූරයට සමුදෙන්න ඉල්ලයි

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සිය ධුරයෙන් ඉවත්වීම සදහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට…

මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයාගේ විශේෂ ප්‍රකාශය – Audio

ජනාධිපතිවරණයේදී ජන්දය භාවිතා කිරීම සදහා ජාතික හැදුනුම්පතක් හෝ නිල අනන්‍යතා ලේඛනයක් අත්‍යාවශ්‍ය බව මැතිවරණ කොමිසමේ…

මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකර තිඛෙනවා. ඒ ජනාධිපතිවරණයේදී ජන්දය භාවිතා කරන…