මාතර

  • Home
  • දිස්ත්‍රික් 9කට නායයාමේ අවදානමක්

දිස්ත්‍රික් 9කට නායයාමේ අවදානමක්

අධික වර්ෂාපතනයත් සමඟ ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය නායයාමේ අවදානම දිස්ත්‍රික්ක 09 ක් සදහා අවදානම් නිවේදන නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව කොළඹ, ගාල්ල, කලුතර, මහනුවර, කෑගල්ල, මාතලේ, මාතර,නුවරඑළිය සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්වල…

ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් මාතර , මොරවක හා අලපලාදෙනියෙන්

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා. එම සංඛ්‍යාව 45ක්. මොරවකින් 29ක් හා අලපලාදෙනියෙන් ආසාදිතයන් 10ක් සොයාගෙන තිබෙනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 37 යි. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 34ක් වාර්තා…