මානව හිමිකම් කොමිසම

  • Home
  • පොලිස්පති අද මානව හිමිකම් කොමිසමට කැදවයි

පොලිස්පති අද මානව හිමිකම් කොමිසමට කැදවයි

රඹුක්කන නගරයේ ඇතිවූ නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිවරයා ඇතුළු පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් මානව හිමිකම් කොමිසම වෙත අද කැඳවා තිබේ. ශ්‍රි ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව සදහන් කළේ අද පෙරවරු 11.00ට අදාළ…