මහ ජන්දය අප්‍රේල් අග ? / මැ.කො සභාපති

මාර්තු මස පළමුවැනිදා හෝ දෙවැනිදා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවහොත්, අප්‍රේල් මස අග මහ මැතිවරණය පැවැත්විය හැකි බව, මැතිවරණ…

මැතිවරණය වෙනුවෙන් තාවකාලික හැදුනුම්පත් නිකුත්කිරීම ඇරඹේ

එළැඹෙන ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන්, ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා තාවකාලික වලංගු හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය…

ඇල්පිටිය ජන්දය කල් දමන්න ඉල්ලා පෙත්සමක්

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට ගෙන ඇති තීරණය අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ඇල්පිටිය ප්‍රදේශවාසීන් 3න් දෙනකු…

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණය කඩිනම් කරන්න නියෝගයක්

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවට සභිකයින් තෝරා ගැනීම සඳහා ඡන්ද විමසීම වහාම පවත්වන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද මැතිවරණ කොමිෂන්…

කෝකටත් තෛලය ඡන්ද හිමි නාමලේඛනය

එක් වරදකට එක් අයකුට දඬුවම් කළ හැක්කේ එක් වතාවකදී පමණක් බව ස්වභාවික යුක්ති මූල ධර්ම යටතේ…

මහ මැතිවරණය ගේන්න ජනමත විචාරණයකින් පුළුවන්ද ?

පසුගිය සතිය ආරම්භ වූයේ මහ ඡන්දයකට යාම පිණිස ජනාධිපතිවරයා ජනමත විචාරණයකට සැරසෙන බවට පළවූ වාර්තා සමගිනි.…

ඉන්දීය මැතිවරණයට පෙර අල්ලස් රැල්ලක්

පැවැත්වීමට නියමිත මහ මැතිවරණය වෙනුවෙන් මැතිවරණ අල්ලස් ලෙස ලබාදෙන ඉන්දිය රුපියල් මිලියන 540 ක මුදල් හා…