මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමි

  • Home
  • මීලඟ රජයකින් පාස්කු ප්‍රහාරයට සාධාරණයක් වෙන තෙක් බලා ඉදිමු / කාදිනල් හිමි

මීලඟ රජයකින් පාස්කු ප්‍රහාරයට සාධාරණයක් වෙන තෙක් බලා ඉදිමු / කාදිනල් හිමි

වත්මන් රජය සහ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව පිළිබඳව කිසිදු විශ්වාසයක් නොමැති බව අගරදගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමියන් සඳහන් කරයි. කාදිනල් හිමියන් පෙන්වා දෙන්නේ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉටුවීමක් දක්නට නොමැති බවය.…