මුදල

  • Home
  • ජනපති මැදුරේ තිබී හමු වූ මුදල් ඇමතිවරයකුට දීමේ සූදානමක් ? මාධ්‍යවේදීන් ප්‍රශ්න කරයි

ජනපති මැදුරේ තිබී හමු වූ මුදල් ඇමතිවරයකුට දීමේ සූදානමක් ? මාධ්‍යවේදීන් ප්‍රශ්න කරයි

ඊයේ (09) කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් පරිහරණය කරන ලද බවට සැලකෙන කාමරයක තිබී අරගලකරුවන්ට හමු වූ රුපියල් එක්කෝටි හැත්තෑ අටලක්ෂ පනස්දහසකට අධික මුදල අරගලකරුවන් විසින්ම ගණන් කර…