මේගන්

  • Home
  • රජ පවුලේ කැරුට්ටුව හෙළි කළ හැරී – මේගන් සාකච්ජාව

රජ පවුලේ කැරුට්ටුව හෙළි කළ හැරී – මේගන් සාකච්ජාව

රාජකීය පවුලට එක්ව ගත කළ ජීවිතය තමන්ට දැඩි මානසික ආතතියක් එක් කළ අතර සිය දිවි නසා ගැනීමට පවා සිතුනු අවස්ථා තිබූ බව මේගන් මර්කල් පවසනවා. ඔප්රා වින්ප්‍රි නම් ලෝකප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යවේදිනිය…