යහපාලන

  • Home
  • ගැටළුවලට හේතුව යහපාලන ආණ්ඩුව නොවේ – හිටපු ජනපති මෛත්‍රී

ගැටළුවලට හේතුව යහපාලන ආණ්ඩුව නොවේ – හිටපු ජනපති මෛත්‍රී

වර්තමානයේ රටේ පවතින සියලු ගැටලුවලට හේතුව පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩුව නොවන බව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ප්‍රකාශ කළා. ඒ අයවැය විවාදයේ දෙවන වර කියවීමේ විවාදයේ 4 වන දිනයට එක්වෙමින්.