බේරේ වැව මගී ප්‍රවාහන යාත්‍රා සේවය ඇරඹෙයි

කොළඹ නගරයේ මහා මාර්ග තදබදයට විසඳුමක් ලෙස යූනියන් පෙදෙසේ සිට කොළඹ කොටුව දක්වා කි‍්‍රයාත්මක වන බේරේ…

කොළඹ ට්‍රැෆික් නැති කරන යාත්‍රා සේවය

කොලඹ නගරයේ ඇල මාර්ග යොදාගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන නව යාත්‍රා සේවයක් තවත් දෙසතියකින් ආරම්භ වනවා. මේ ඒ…