යුධ හමුදාව

යුධ හමුදාවෙන් දරුවන්ට / වැඩිහිටියන්ට උපදෙසක්

රටේ පවතින වත්මන් වාතාවරණය හේතුවෙන් පාසැල් දරුවන්ගේ හා පොදු මහජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අවධානයෙන් සිටිය යුතු…

සිවුරු , පාත්තර හා මන්නා පිහියක් බලපිටියේදී අත්අඩංගුවට

අම්බලන්ගොඩ පොලීසිය, පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය සහ යුධ හමුදාව එක්ව බළපිටිය මුස්ලිම් දේවස්තානය අවට ප්‍රදේශයේ…

සැක වාහන හා පුද්ගලයින් ගැන දැනුම්දෙන්නේ මෙහෙමයි

ත්‍රස්ත ක්‍රියාකාරකම් සදහා සම්බන්ධ පුද්ගලයින් , සැක කටයුතු වාහන හා ක්‍රියාකාරකම් පිළිබද දැනුම්දීම සදහා යුද…