රාවුෆ් හකීම්

  • Home
  • සමගි ජන බලවේගයේ ඕනෑම තීරණයකට සහය දෙනවා / මුස්ලිම් කොංග්‍රසය

සමගි ජන බලවේගයේ ඕනෑම තීරණයකට සහය දෙනවා / මුස්ලිම් කොංග්‍රසය

ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වය සම්බන්ධයෙන් සමගි ජන බලවේගය ගන්නා ඕනෑම තීන්දුවක් සමග එකඟ වන බව ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාවුෆ් හකීම් පවසයි. මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේ, එසේ ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයා…