රුධිර පාරවිලයන

  • Home
  • ලේ බැංකුවේ ලේ හිඟයක් / පරිත්‍යාගශීලීන්ට ඉල්ලීමක්

ලේ බැංකුවේ ලේ හිඟයක් / පරිත්‍යාගශීලීන්ට ඉල්ලීමක්

රටේ පැතිරෙමින් පවතින කොවිඩ් -19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ පසුගිය සති දෙක තුළ රුධිර සංචිතවල යම් අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙන බව රුධිර පාරවිලයන සේවය, අධ්‍යක්ෂ ලක්ෂ්මන් එදිරිසිංහ මහතා පවසනවා. ඒ අනුව ඉදිරි…