රුසියානු හමුදා

  • Home
  • රුසියානු හමුදා ආක්‍රමණය අරඹයි / යුක්රේනයට මිසයිල ප්‍රහාර(Video)

රුසියානු හමුදා ආක්‍රමණය අරඹයි / යුක්රේනයට මිසයිල ප්‍රහාර(Video)

රුසියානු ජනපතිවරයාගේ නියෝගයක් මත රුසියානු හමුදා නැගෙනහිර යුක්රේනයට ඇතුළුවී තිබෙනවා. ඒ අනුව ඩොන්ඩාස් කලාපය තුල දරුණු මට්ටමේ ගැටුම් හා පිපිරීම් වාර්තා වන බවයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. මේ සමග යුක්රේනයේ…