ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග්

ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් ක්‍රීඩක වෙන්දේසිය අන්තර්ජාලයෙන්

දෙස් – විදෙස් ක්‍රීඩකයන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් නොවැම්බර් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ…